Biorytm.net

projektuj świadomie każdy swój dzień…


Biorytmy obliczono już 1 570 805 razy, ostatnio o 21:51:21, dla daty urodzin: 01-04-1968  |  27-11-1957  |  19-12-1960  |  27-11-1957  |  05-04-1958  |  03-04-1991  |  27-11-1957
Nowości: listopad 2017 - ŚMIERTELNA DAWKA DOBREGO HUMORU

Klasyfikacja

#1. Cykle biorytmiczne pierwotne / podstawowe (regularne)
Biorytmy o przebiegu symetrycznej sinusoidy, o stałej amplitudzie i częstotliwości.

 • Biorytm fizyczny – Jest związany ze szkieletem, mięśniami i wszelkimi płynami znajdującymi się w naszym ciele. Jest odpowiedzialny za siłę, wytrzymałość i poziom naszej energii.
 • Biorytm emocjonalny – Jest związany ze zmysłami i uczuciami. Jest przewodnikiem po naszym życiu wewnętrznym. Jest odpowiedzialny za wrażliwość, kreatywność i postrzeganie świata.
 • Biorytm intelektualny – Jest związany z komórkami i neuronami w mózgu. Jest odpowiedzialny za wszelkie procesy myślenia, kojarzenia, pamięci, koncentracji, umiejętności wnioskowania i podejmowania decyzji.
 • Biorytm intuicyjny – Jest odpowiedzialny za umiejętność szybkiego dopasowania danej sytuacji, problemu, zagadnienia, do znanych już szablonów i zależności. Objawia się w postaci nagłego przebłysku myślowego.

 

#2. Cykle biorytmiczne I-Ching (regularne)
I-Ching / Księga Przemian (powstała ponad 3 tysiące lat temu w Chinach).

 • Biorytm estetyczny – Jest odpowiedzialny za wrażliwość na piękno i inne wartości estetyczne. Daje nie tylko umiejętność tworzenia, ale i odbioru walorów estetycznych.
 • Biorytm świadomości – Jest odpowiedzialny za zdawanie sobie sprawy z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie i swojego życia psychicznego. Jest odpowiedzialny za umiejętność czuwania – obserwowania zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym i reagowania na nie.
 • Biorytm duchowy – Jest odpowiedzialny za wyższy wymiar psychiki i łatwość do dostrajania się do sił nadnaturalnych. Jest odpowiedzialny za głębsze przemyślenia i rozwój duchowy.

 

#3. Cykle biorytmiczne wtórne / podrzędne (nieregularne)
Biorytmy o przebiegu asymetrycznej sinusoidy, o zmiennej amplitudzie i częstotliwości (zależne od innych biorytmów).

 • Biorytm mądrości – Jest odpowiedzialny za umiejętność podejmowania rozsądnych decyzji, które z czasem owocują pozytywnymi osiągnięciami. Steruje umiejętnością wykorzystania własnej wiedzy i doświadczenia.
 • Biorytm władczy – Jest odpowiedzialny za umiejętność ukierunkowania działania własnego i innych (niezależnie od tego czy jest to zgodne z ich interesem i wolą) tak, aby wywarło ono wpływ na ważne okoliczności życia.
 • Biorytm pasji – Jest odpowiedzialny za czynności uprawiane dla relaksu, w chwilach wolnych od obowiązków. Jest odpowiedzialny za zdolność zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie własnego hobby.

 

#4. Cykle biorytmiczne dodatkowe (nieregularne)
Biorytmy o przebiegu asymetrycznej sinusoidy, o zmiennej amplitudzie i częstotliwości (zależne od innych biorytmów).

 • Biorytm dostrzegania – Jest odpowiedzialny za dostrzeganie zależności, relacji i wyciągania wniosków. Zarządza umiejętnością analizowania, łączenia informacji i zdolnością kojarzenia faktów.
 • Biorytm psychiczny – Jest odpowiedzialny za stany emocjonalne, nastroje, postrzeganie siebie i reakcję na określone okoliczności. Jest odpowiedzialny za wewnętrzne procesy pozwalające na adaptację w określonym środowisku i wymiarze czasowym – poczucie stabilności.
 • Biorytm sukcesu – Jest odpowiedzialny za zdolność wykorzystania w pełni własnych możliwości, w kierunku spełnienia marzeń i pragnień, bez utraty równowagi pomiędzy innymi płaszczyznami życia.

Oblicz biorytm | Pobierz widget


Forum

Szperacz


Numerologia .

Kalendarium

Dziś: 21 listopada 2017
47 tydzień, 324 dzień roku.

Wibracje numerologiczne: nowość
roku: 1; miesiąca: 3; dnia: 6.

Im.: Janusza, Marii, Reginy
Dziś - Dzień Pracownika Socjalnego
Dziś - Światowy Dzień Telewizji
Dziś - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Dziś - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (kat.)
22.11 - International Curly Day
24.11 - Światowy Dzień Tańca
25.11 - Światowy Dzień Pluszowego Misia
25.11 - Dzień bez Futra
25.11 - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
25.11 - Dzień Tramwajarza i Kolejarza
Doceń nasz trud

Polub nas

Ostatnio wyliczano dla:

01-04-1968      07-01-1999
27-11-1957      07-01-1999
19-12-1960      07-01-1999
27-11-1957      07-01-1999
05-04-1958      11-10-1993
03-04-1991      07-01-1999
27-11-1957      07-01-1999
27-11-1957      28-11-1985
30-07-1977      07-01-1999
11-02-1956      06-12-1985
09-07-1988      03-01-1982
05-04-1976      07-01-1999
05-04-1976      07-01-1999
15-08-1991      11-03-1989
07-01-1999      11-10-1993
stat4u